• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Błędów: www.bledow.pl

Nabór

Nabór na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie

GOPS.110.1.2020


Na podstawie art. 8 , art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 4 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: asystent rodziny – 0,5 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy.


Kompletny tekst ogłoszenia wraz ze spisem i przykładem wymaganych dokumentów w załączniku.

 Ogłoszenie oraz wzory załączników do pobrania

Opublikowane przez: Administrator Serwisu | Data wprowadzenia: 2020-02-10 16:07:43.
Data wprowadzenia: 2020-02-10 16:07:43
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
« powrót