jo.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Błędów www.bledow.pl
PSP w Błędowie strona główna 

Zarządzenia Dyrekcji
zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 6/2015
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam 6 dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, ustala się w następujących dniach:
1) 2 listopada 2015 r.
2) 4 stycznia 2016 r.
3) 5 stycznia 2016 r.
4) 5 kwietnia 2016 r.
5) 2 maja 2016 r.
6) 27 maja 2016 r.

§ 2. W dniach wymienionych w § 1 ust. 2 będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Anna Pełka – dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-13 10:33:13 | Data modyfikacji: 2015-11-13 10:37:52.
Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Błędowie z dnia 29 września 2016
r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym
2016/2017
 Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:00:54 | Data modyfikacji: 2017-04-27 12:40:41.

Zobacz:
   Status Prawny
   Informacje bieżące
   Organy Jednostki
   Dyrektor
   Zarządzenia Dyrekcji
   Statut
   Struktura Organizacyjna
   Informacje o majątku
   Regulamin
   Wyniki Przetargów
   Oświadcz. majątkowe
   Załatwianie Spraw
   Inf. nieudostępnione
   Ogłoszenia o naborze
Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:00:54
Data modyfikacji: 2017-04-27 12:40:41
Opublikowane przez: test test

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.bledow.pl