• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Błędów: www.bledow.pl
Nabór na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie
2020-02-25 15:36:44
Na podstawie art. 8 , art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 4 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędow  ...więcej

Nabór na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie
2020-02-10 16:07:43
GOPS.110.1.2020 Na podstawie art. 8 , art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 4 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społ  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2